TRANG TRÍ NHÀ: PHƯỢNG & DUY

← Back to the Portfolio

Bride & Groom: Thuý Phượng & Hoàng Duy

Wedding Planner: Viet Nam Wedding Planner

Wedding Decor: Dianthus Wedding Decor

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

Date: 30/06/2012

Photo: Sweet Love Studio

  • Date: 06/2012
  • Client: THUÝ PHƯỢNG - HOÀNG DUY
  • Filed under: Trang Trí Nhà