TRANG TRÍ NHÀ: HẢI YẾN & QUANG THÁI

← Back to the Portfolio

Bride & Groom: Hải Yến & Quang Thái

Wedding Planner: Viet Nam Wedding Planner

Wedding Decor: Dianthus Wedding Decor

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

Date: 04/08/2013

Photo: Sweet Love Studio

  • Date: 08/2013
  • Client: HẢI YẾN - QUANG THÁI
  • Filed under: Trang Trí Nhà